Публікації
 

ХБК ще можна врятувати

Заява трудового колективу, профспілкового комітету та акціонерів ВАТ «Херсонський бавовняний комбінат»
1. Голові спостережної ради АКБ “Укрсоцбанку” пану Юшку І.О.
2. Голові правління АКБ “Укрсоцбанку” пану Тимонькіну Б.В.
3. Голові Господарського суду Херсонської області пані Литвиновій Г. П.
4. Голові Херсонської обласної ради народних депутатів, члену Спостережної Ради ВАТ “Херсонський бавовняний комбінат” пану Демьохіну В. А.
5. Голові Правління ВАТ “ХБК” пану Гамбаряну А.В.

Листи: 1. ФДМУ, 2. Прокуратурі, 3. Облраді, 4. Засновникам “Укрсоцбанку”, 5. Виконавчій службі, 6. Арбітражному керуючому, 7. У “ВГОРУ”

На підставі Закону України “Про звернення громадян”, Закону України “Про інформацію” трудовий колектив, профспілковий комітет, акціонери та працівники ВАТ “Хероснський бавовняний комбінат” звертаються до вас про наступне.
Із численних джерел масової інформації нам стало відомо, що між головою Херсонської облради народних депутатів В. Демьохіним, який до того ж нещодавно став посадовою особою товариства – членом Спостережної Ради ВАТ “ХБК” і АКБ “Укрсоцбанк” існують досить тривалі та тісні взаємовідносини, пов’язані з вирішенням питання реструктуризації боргів нашого підприємства перед АКБ “Укрсоцбанк”, які можуть мати доленосне значення для вирішення долі комбінату. Це ствердження грунтується на таких джерелах:
1. В газеті “Вгору” № 20(180) від 18 травня 2006 року наведені слова голови Херсонської облради депутатів В.А. Демьохіна під час роботи урядової комісії на ВАТ “ХБК” з участтю ФДМУ та ін. про те, що “винуватцем усіх бід комбінату є “Укрсоцбанк”, який намагається “висудити” свої кредити”.
“...він твердо заявив, що підтримує інвестора”.
2. РБК Україна, 9.08.2020: “В мае 2006 г. руководство Волынского шелкового комбината распространило информацию о поиске покупателей на принадлежащий ему пакет акций Херсонского ХБК, пояснив это корпоративным конфликтом с “Укрсоцбанком”.
3. 6 вересня у газеті “Дело” №210 наведені слова голови облради Херсонщини Демьохіна: “Есть договоренность с “Укрсоцбанком” о механизме погашения кредита. Для предприятия этот банк – главный, крупнейший инвестор”.
“… Александр Кропива уверен, что путь для выхода из кризиса – реструктуризация Херсонского хлопкового. В частности, он заявил о планах закрыть вторую и третью фабрики, входящие в комбинат, и сосредоточить производство на наиболее рентабельной первой фабрике”.
4. 29 вересня 2006 р. На зборах акціонерів ВАТ “ХБК” членом Спостережної Ради “ХБК” був обраний голова облради В. Демьохін.
5. 19 жовтня 2006 року газета “Новий день” повідомила: “голова облради Володимир Демьохін повідомив про домовленість з одним із основних кредиторів підприємства – “Укрсоцбанком” – щодо реструктуризації боргів. І це той спосіб, яким можна розрубати “гордіїв вузол” на “ХБК” – говорять спеціалісти.
“... заявив Олександр Потімків... у травні... . Треба буде вирішувати питання про використання площ, виведенних з виробництва. Йдеться про території 3-ї та 4-ї фабрик, які вже ніколи не запрацюють як текстильне виробництво”.
6. Газета “Гривна” №44(616) від 26 жовтня – 2листопада 2006 року цитує слова голови облради В. Демьохіна: “Я був у керівника Фонду державного майна Семенюк, спілкувався з головою спостережної ради “Укрсоцбанку” Тимонькіним – у нас спільні погляди на багато питань. І коли мені запропонували увійти до спостережної ради, я погодився: так буде більше користі для справи реанімації комбінату”.
7. Газета “Наддніпрянська правда” №103 від 30.12.2020 року про виступ В. Демьохіна під час візиту В. Семенюк на ВАТ “ХБК” 25.12.2020: “Наприкінці виступу народний депутат закликав присутніх підтримати план концентрації, запропонований інвестором... В реалізації цього плану як складової програми реструктуризації виробництва вбачається реальний шанс докорінно змінити ситуацію на краще”.

Аналіз цих публікацій дозволяє зробити висновок про певну еволюцію відносин між головою облради, інвестором та банком: від конфліктних стосунків та негативного ставлення до порозуміння між сторонами.
АКБ “Укрсоцбанк” є кредитором ВАТ “ХБК” та акціонером, якому належать 0,01 його акцій. Згідно умов двох кредитних договорів та договорів застави, укладенних між ВАТ “ХБК” та “Укрсоцбанком”, частина активів ВАТ, зокрема, майно 3-ї фабрики, про закриття якої йде мова в вищенаведених публікаціях, є предметом застави.
Крім того, погашення боргів ВАТ “ХБК” перед “Укрсоцбанком” є зобов’язанням інвестора ВАТ “ХБК” – ЗАТ “Волинський шовковий комбінат” по договору купівлі-продажу контрольного пакету акцій ВАТ “ХБК”, укладеному між інвестором та Фондом держмайна України.
ВАТ “ХБК” є стратегічним для економіки і безпеки України; знаходиться у процесі приватизації – 25% плюс 1 акція належать державі; з 21.04.2020 року знаходиться у процедурі банкрутства. Таким чином, ВАТ “ХБК” знаходиться в особливому правовому режимі: усі питання діяльності ВАТ “ХБК” та стосунки з ним інших осіб, крім загальних норм права, вирішуються на підставі спеціальних законів і відповідних інших нормативно-правових актів, зокрема: – питання погашення вимог кредиторів (у т.ч. забезпечених заставою) та реструктуризації боргів з урахуванням спеціального порядку, встановленого Законом України “Про відновлення платоспроможності боржника…”;
“В обхід Закону або спеціального порядку жоден кредитор не може отримати задоволення по своїм грошовим вимогам. Процедура розгляду справи про банкрутство здійснюється по спеціальним правилам і така справа має пріоритет перед іншими судовими справами по позовному провадженню”. (Б.М. Поляков. Науково-практичний коментар “Закон про відновлення платоспроможності боржника або визнанні його банкрутом”).
В рамках справи про банкрутство діючого мораторію питання реструктуризації боргів вирішується в процедурі мирової угоди, в порядку, визначеному ст.35-39 Закону “Про відновлення платоспроможності”.
Закон та практика (зокрема, визнана ВГСУ незаконною затверджена місцевим господарським судом спроба укласти мирову угоду між одним з кредиторів – ЗАТ “ВШК” та боржником – ВАТ “ХБК”), показують, що такі угоди повинні укладатися за участю комітета кредиторів. – питання відчуження майна ВАТ “ХБК”, у т.ч. в процесі реструктуризації, повинно також вчинятися з урахуванням законодавства про приватизацію, зокрема, – про узгодження з Кабміном питання реструктуризації.
Вищенаведена інформація, розміщена в ЗМІ, про намір інвестора закрити 3 фабрику, дає підстави дійти висновку про те, що передбачається її відчуження. Це майно є предметом застави по зобов’язанням ВАТ “ХБК” перед “Укрсоцбанком”. Відчуження такого майна регулюється також нормами Закону “Про заставу”.

Виходячи з вищенаведеного, просимо роз’яснити та надати інформацію про наступне: 1. Яким чином передбачається врегулювати питання про реструктуризацію боргів ВАТ “ХБК” перед “Укрсоцбанком”, про яку йде мова в ЗМІ: на яких правових засадах?
Чи планується це вчиняти в рамках відкритого провадження по справі про банкрутство № 12/68-Б, чи – в рамках позовного провадження ?
2. Чи відкрите позовне провадження між ВАТ “ХБК” та “Укрсоцбанком” за позовом “Укрсоцбанку”, в якому планується затвердження судом мирової угоди з реструктуризації боргів або про інше? Чи передбачається такою угодою погашення боргів перед “Укрсоцбанком” шляхом добровільного відчуження майна 3 фабрики на користь “Укрсоцбанку”? На яку дату призначене засідання суду? Якщо ні, чи передбачається вчинення вищевказаних дій у майбутньому?
3. Чи призначене засідання суду в рамках справи № 12/68-Б, на якому планується прийняти рішення з питань врегулювання боргу ВАТ “ХБК” перед “Укрсоцбанком”, та на яку дату? Якщо ні, чи планується таке проведення і коли?

Поставлені запитання обґрунтовані тим, що від їх вирішення, обраного способу врегулювання– чи буде він вчинений з дотриманням законності та урахуванням інтересів товариства, його працівників і акціонерів, – залежить подальша доля комбінату та наша. Оскільки у разі неправомірності таких дій підприємство й надалі буде страждати від судових баталій тих, чиї права будуть порушені.
Ми сподіваємося, що “Укрсоцбанк”, який задекларував себе соціально спрямованим та має високу ділову репутацію в Україні та за її межами, утримається від дій, які можуть їй зашкодити. Ми також сподіваємось, що органи судової влади, Фонд держмайна, органи Прокуратури, інші органи державної влади, від яких залежить доля комбінату, займуть державницьку позицію й не дозволять вчиненню протиправних, економічно необґрунтованих для безпеки держави дій.

З повагою, Голова профкому Представники трудового колективу Акціонери


Всі статті >>>