Цілі та завдання
 

Коаліція громадських організацій Херонщини
"Партнерство за прозоре суспільство"

Мета: сприяння розбудові демократичного громадянського суспільства, утвердження верховенства права, поліпшення суспільного клімату та підвищення участі громадян у виробленні політичних та економічних рішень.

Напрямки діяльності:
- правозахист,
- інформаційні програми в ЗМІ;
- просвітницькі програми;
- моніторинги;
- громадське лобіювання.

Принципи:
1). Неухильне дотримання мети коаліції "Партнерство за прозоре суспільство".
2). Позапартійність.
3). Публічність і прозорість.
4). Толерантність у внутрішніх та зовнішніх відносинах.
5). Повага до внутрішніх правил кожної окремої організації.
6). Робота на зміцнення позитивної репутації коаліції, кожної НДО-члена коаліції, кожного учасника коаліції особисто.
7). Принцип взаємопідтримки.
8). Принцип: "ділись інформацією".
9). Коаліція не структурована.
10). Коаліція для конкретних проектів і заходів, спрямованих на досягнення мети.

Процедури:
1). Збори коаліції скликаються за ініціативою голови коаліції, координатора або однієї із уповноважених осіб НДО-членів коаліції за потребою, але не рідше, ніж 1 раз на 3 місяці.
2). Рішення в коаліції приймаються на зборах відкритим голосуванням з перевагою не менше 2/3 голосів (від кількості членів коаліції).
3). Одна НДО-учасниця має 1 голос.
4). Тексти заяв від імені коаліції затверджуються на зборах відкритим голосуванням з перевагою не менше 2/3 голосів (від кількості членів коаліції).
5). Членом коаліції може стати будь-яка НДО, яка надасть офіційну переконливу інформацію про успішну статутну діяльність, ресурси, пропонований внесок (у матеріальному чи нематеріальному вигляді) у здійснення програми "Партнерство за прозоре суспільство" та 2 (дві) рекомендації членів коаліції.
6). Рішення про прийняття нових членів коаліції приймається на зборах відкритим голосуванням з перевагою не менше 2/3 голосів (від кількості членів коаліції).
7). Для виходу з коаліції достатньо письмової заяви від уповноваженої особи НДО-учасниці коаліції.
8). Рішення про санкції за недотримання принципів та процедур приймається на зборах коаліції відкритим голосуванням з перевагою не менше 2/3 голосів (від кількості членів коаліції).

Затверджено на зборах коаліції 21 січня 2002 року,
Протокол № 2.